Gift Box Inserts

15 results

per page
DL_HH22-BI-00 DL_HH22-BI-00

HH22
Price per unit (excl. VAT):
£3.50
Units per pack: 1
DL_HH20-BI-00 DL_HH20-BI-00

HH20
Price per unit (excl. VAT):
£3.50
Units per pack: 1
DL_HH21-BI-00 DL_HH21-BI-00

HH21
Price per unit (excl. VAT):
£3.50
Units per pack: 1
DL_HH25-BI-00 DL_HH25-BI-00

HH25
Price per unit (excl. VAT):
£3.95
Units per pack: 1
100 Grey card inserts for 8x5cm gift boxes 100 Grey card inserts for 8x5cm gift boxes

HH23
Price per unit (excl. VAT):
£3.95
Units per pack: 1
DL_HH24-BI-00 DL_HH24-BI-00

HH24
Price per unit (excl. VAT):
£3.95
Units per pack: 1
DL_HH28-BI-00 DL_HH28-BI-00

HH28
Price per unit (excl. VAT):
£4.25
Units per pack: 1
DL_HH26-BI-00 DL_HH26-BI-00

HH26
Price per unit (excl. VAT):
£4.25
Units per pack: 1
DL_HH27-BI-00 DL_HH27-BI-00

HH27
Price per unit (excl. VAT):
£4.25
Units per pack: 1
DL_HH29-BI-00 DL_HH29-BI-00

HH29
Price per unit (excl. VAT):
£0.03
Units per pack: 12
Black foam inserts for 9x9cm boxes. Seconds Black foam inserts for 9x9cm boxes. Seconds

HH50
Price per unit (excl. VAT):
£0.04
Units per pack: 12
DL_HH30-BI-00 DL_HH30-BI-00

HH30
Price per unit (excl. VAT):
£0.04
Units per pack: 12
White foam inserts for 10x10x6cm boxes. Seconds White foam inserts for 10x10x6cm boxes. Seconds

HH31
Price per unit (excl. VAT):
£0.06
Units per pack: 12
DL_HH32-BI-00 DL_HH32-BI-00

HH32
Price per unit (excl. VAT):
£0.08
Units per pack: 12
DL_HH33-BI-00 DL_HH33-BI-00

HH33
Price per unit (excl. VAT):
£0.10
Units per pack: 12

15 results

per page